Sekilas Tentang Kasidah Burdah

Al-Burdah menurut etimologi banyak mengandung arti, antara lain: Baju (jubah) kebesaran khlifah yang menjadi salah satu atribut khalifah, dengan atribut burdah ini, seorang khalifah bisa di bedakan dengan pejabat Negara lainnya, teman-teman, dan rakyatnya; Nama dari kasidah yang dipersembahkan kepada Rasulullah saw. Yang di gubah oleh Ka’ab bin Zuhair bin abi salma.

Pada mulanya, burdah dalam pengertian jubah ini adalah milik Nabi Muhammad saw. Yang di berikan kepada Ka’ab bin Zuhair bin abi salma, seorang penyair terkenal Muhadramin (penyair dua zaman: jahiliyah dan Islam).

Burdah yang telah menjadi milik keluarga Ka’ab tersebut akhirnya dibeli oleh khalifah Mu’awiyah bin abi sufyan seharga 20 ribu dirham, kemudian di beli lagi oleh khalifah Abu ja’far al-manshur dari dinasti abbasiyah sharga 40 ribu dirham. Oleh khalifah burdah itu hanya di pakai pada setiap salat fardlu dan diteruskan secara turun-temurun.

Ka’ab bin Zuhair bermula mengubah syair-syair yang senantiasa menjelek-jelekan Nabi dan para sahabat. lalu di rubah menjadi puji-pujian terhadap Nabi Muhammad S.A.W

Check Also

Menggali Lebih Dalam tentang Dogmatis: Apa Itu dan Bagaimana Ini Memengaruhi Pikiran Manusia?

Dogmatis adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sikap atau keyakinan yang keras kepala dan …